ajankoh
Staart

Ajankohtaista

Uudet energiamääräykset  astuvat voimaan 1.7.2012 lähtien

Ympäristöministeriö on 30. maaliskuuta 2011 antanut uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräyskokoelman osat D2 ja D3. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.7.2012. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista. Uudessa D3:ssa on vihdoin huomioitu kesäajan huonelämpötilan hallinta ja suositeltuna ratkaisuna auringonsuojaus.

 

D3 Rakennusten energiatehokkuus

Sunseal Screen - Energiatehokas auringonsuoja. Poista kuumuus, säilytä maisema!2.2.1 Kesäajan huonelämpötilan hallinta

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Tilojen ylilämpenemisen estämiseksi käytetään ensisijaisesti rakenteellisia ja muita passiivisia keinoja sekä yöllä tehoastettua ilmanvaihtoa.
(Selostus: Rakenteellisia ja passiivisia keinoja ovat esimerkiksi auringonsuojausratkaisut, lasinpintojen koko ja suuntaus sekä rakennusten massoittelu)2.2.1.1

Kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää jäähdytysrajan arvoa enemmän kuin 150 astetuntia 1.6 - 31.8. välisenä aikana.
Erillisen pientalon, rivitalon sekä asuinkerrostalon jäähdytysrajan arvo on 27 °C.
Toimistorakennuksen, liikerakennuksen, majoitusrakennuksen, opetusrakennuksen, päiväkodin, liikuntahallin sekä sairaalan jäähdytysrajan arvo on 25 °C.Markiisi, markiisit, jäähdytys, viilentää2.2.2

Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksen täyttämiseksi voi olla tarpeen jäähdytysjärjestelmän käyttäminen, jolloin kokonaisenergiankulutukseen sisällytetään jäähdytysjärjestelmän energiankulutus.2.2.3

Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuus osoitetaan eri tilatyyppien lämpötilalaskennallakaihdin auringonsuoja energiatehokkuus ylilämpö kuumuus2.2.3.1

Kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskennat tehdään tilatyypeille, joissa on eniten lämpökuormia, esimerkiksi etelä- tai länsijulkisivujen tilat tai pienet asunnot, suurilla lasipinnoilla varustetut tilat tai suuren laitekuorman tilat. Asuinkerrostaloissa tehdään lämpötilalaskennat vähintään yhdelle lämpökuormiltaan suurimmalle makuuhuoneelle ja olohuoneelle. Muissa rakennuksissa tehdään lämpötilalaskennat tyyppitiloille, esimerkiksi toimistohuone, avotoimisto, neuvotteluhuone, opetustila, valitsemalla tilatyypin edustajaksi edellä mainittuja ominaisuuksia vastaava tila.

1.4.2012