ajankoh
Staart

Ajankohtaista

Rakennuksen energiatehokkuus

Energiatehokas, energiasäästö, aurinkosuojaJo nykyisissä rakennusmääräyksissä määrätään rakennus suunniteltavaksi siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi kesällä käytetään ensisijaisesti rakenteellisia keinoja, kuten markiiseja ja kaihtimia. Onkin siis erittäin oleellista ottaa huomioon ulkopuolinen aurinkosuojaus jo rakennusta suunniteltaessa. Lue lisää aurinkosuojien tehokkuudesta täältä.

 

 

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D3

2.8  Kesäajan huonelämpötilan hallinta ja jäähdytys

2.8.1

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Liiallisen lämpe-
nemisen estämiseksi kesällä käytetään ensisijaisesti rakenteellisia keinoja.
Rakennuksen  tyypillisen  tai merkittävän huoneen  tai  tilaryhmän kesäaikainen huonelämpötila on  tar-
vittaessa arvioitava.

2.8.1.1

Auringon rakennukseen aiheuttama lämpökuorma estetään pääosin rakenteellisin keinoin, kuten
lipoin, markiisein, kaihtimin ja sopivin auringonsuojalasein sekä välttämällä auringon säteilylle
alttiita suuria ikkunapintoja. Huonelämpötilan kohoamisen estämiseen ja vuorokautisen vaihtelun
tasaamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan rakenteiden lämmönvarauskykyä ja yöllä tehos-
tettua ilmanvaihtoa.

 

 

1.7.2009