fi
Staart
terassi markiisi kuva

Olemme nyt Lumeo

UK Sunsystems Oy ja Ulvilan Kaihdin Oy ovat yhdistyneet. Olemme nyt Lumeo.

Lue lisää »

Ohjaa kodin laitteita vaikka puhelimellasi

Uusi simppeli tapa ohjata kodin laitteita älypuhelimella.

Lue lisää »

Kohta on kesä - kevät on jo täällä!

Muistatko viime kesän? Vielä ehdit varautua ennen tämän kesän helteitä.

Lue lisää »

UK SUNSYSTEMS OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
UK Sunsystems Oy (Y-tunnus: 1065583-6)
Louhenkuja 1, 28400 Ulvila
Puh. (02) 5319 100

2. Tietosuojasta vastaava henkilö
Vesa Anttila, toimitusjohtaja

3. Rekisterin nimi

UK Sunsystems Oy:n asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja (HetiL 3.3, 6 ja 7§)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää UK Sunsystems Oy:n asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää UK Sunsystems Oy:n ja asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai -tunnukset.
• Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
• Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
• Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
• Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.

7. Rekisteritietojen tietolähde

Pääasiallinen tietolähde on asiakkaan meille itse ilmoittamat tiedot (esim. myyntitilaus). Lisäksi tietoja kerätään yhteydenotoista ja tapaamisista sekä yritysten kotisivuilta (mm. tietojen päivittäminen). Suoramarkkinoinnissa ja -kyselyissä informoimme lähteen, josta henkilötieto on saatu.

8. Tietojen luovutus

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoiminnan suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Voimme luovuttaa henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden käyttö

UK Sunsystems Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.

11. Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

UK Sunsystems Oy:n henkilöstöllä ja sen kanssa yhteistyössä toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

12. Tietojen tarkistusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
UK Sunsystems Oy, Louhenkuja 1, 28400 Ulvila

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä yllä mainittuun tietosuojasta vastaavaan henkilöön (kohta 2).