energiatehokas-
Staart

Aurinkosuojaus

Mitä aurinkosuojaus on?

Aurinkosuojaus on tärkeä osatekijä ilmastomuutoksen torjunnassa. Aurinko säteilee maahan jatkuvasti energiaa yli 10 000 kertaisen määrän verrattuna tuottamaamme ja kuluttamaamme energiaan. Aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi suurista haasteista. Ikkunoista sisään tuleva auringonsäteily muuttuu seiniin tai esineisiin osuessaan lämmöksi. Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia ei kykene poistumaan muuttuneen aallonpituuden takia yhtä tehokkaasti kuin se tuli sisään. Nykyaikaikana yleisesti käytössä olevat energiatehokkaat  ikkunat  ja muut rakenteet edesauttavat lämmön sisällä pysymistä. Aurinkosuojaus on energiaa säästävä ratkaisu kuumuuden poistamiseen, mutta saa säästöjä aikaan valaistuksessa sekä lämmityksessä lisäten ikkunoiden eristyskykyä.

"Jos jäähdytys toteutetaan jälkikäteen jäähdytyslaitteita käyttämällä, energiakulutus voi kesäkuukausina jopa ylittää talvikauden energiakulutuksen" (Ralf Lindberg, Rakennusmaailma 5E/2008)

"Kesäajan huonelämpötilan hallinta onkin huomioitu aikaisempaa suuremmalla painoarvolla uusissa energiamääräyksissä, jotka edellyttävät tarkoituksenmukaisten keinojen käyttämistä ylilämpenemisen estämiseksi ja lämpötilalaskentaa" (Pekka Kalliomäki, Ympäristöministeriön tiedote 4.10.2011).

Aurinkosuojaus on aina ensisijaisesti hyödynnettävä passiivinen keino, ennen energiaa kuluttavien ratkaisujen rakentamista ja käyttöä. Tiesitkö että aurinkosuojia (kaihtimia, verhoja yms.) voidaan ohjata automaattisesti huoneiston lämmön ja valoisuuden mukaan?

 

Miksi käyttää aurinkosuojausta

Ulkopuolinen ja sisäpuolinen aurinkosuojaRakennusten energiansäästö on hyvin tärkeä ja ajankohtainen asia ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen on erittäin hyvä tapa säästää kulutuksessa. Aurinkosuojaus on passiivisena ja energiatehokkaana ratkaisuna erittäin toimiva. Liikkuva aurinkosuoja auttaa estämään ylilämpöä ja hyödyntämään auringon lisälämpöä. Oikein suunniteltu ja toteutettu aurinkosuojaus säästää tutkitusti jäähdytyksessä, lämmityksessä sekä valaistuksessa. Tämän takia aurinkosuojauksen merkitys onkin jo rakennusten suunnittelijoilla ja arkkitehdeillä hyvin tiedossa.

Ilmaston muuttuessa rakennusten vaatima jäähdytystarve on koko ajan lisääntymässä. Aurinkosuojat estävät tehokkaasti auringon säteilystä aiheutuvan lämmön. Oikein toteutettuna ja ohjattuna aurinkosuojaus voi tutkitusti vähentää jopa 89% rakennuksen käyttämästä jäähdytysenergiasta.

Aurinkosuojia voidaan säädellä esimerkiksi auringon paisteen mukaan ja hyödyntää tehokkaasti luonnonvaloa. Tutkimusten mukaan mitä kauempana työskentelet ikkunasta tai mitä vähemmän aitoa päivänvaloa on esimerkiksi työpaikallasi, sitä enemmän terveysriskejä esiintyy. Aurinkosuojia voidaan ohjata automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan. Automaattiset aurinkosuojat voivat näin säästää 39 - 89% rakennuksen valaistukseen käytettävästä energiasta ja parantaa terveellisiä työolosuhteita.

Lisäksi automaattisella aurinkosuojauksella voidaan saada 9%:n säästö aikaan rakennuksen lämmitykseen käytettävästä energiasta. Aurinkosuoja parantaa ikkunan U- ja g-arvoja, joilla mitataan ikkunan lämmön sekä auringon säteilyn läpäisyä.

Aurinkosuojauksella saadaan aikaan energiasäästöjä ympäri vuoden

Lataa esite ja lue aurinkosuojauksen merkityksestä kiinteistöjen energiatehokkuuteen.

 

Miten aurinkosuojat toimivat

aurinkosuoja poista kuumuusAurinkosuojat estävät tehokkaasti auringon säteilystä aiheutuvan lämmön pääsemisen huoneeseen. Ikkunoissa käytettävät parhaatkin lasipinnat pitävät osan auringon energiasta ulkona, mutta päästävät silti huomattavan määrän myös sisäpuolelle. Aurinkosuojien avulla voidaan säätää haluttua auringon valoa ja lämpöä aina tarpeen mukaan. Näin voidaan siis hyödyntää auringon energiaa lämmityksessä sekä poistaa liikalämpö tehokkaasti kesäaikaan. Aurinkosuojilla pystytään säätelemään luonnonvaloa. Keinovalaistuksen tarve pienenee huomattavasti esimerkiksi toimistotiloissa. Talvisin aurinkosuojat eristävät ikkunoita ja pitävät lämmön paremmin sisällä.

aurinkosuoja talvellaTietämällä huoneen ja ikkunan koon ja laadun, voidaan aurinkosuojauksesta aiheutuva energiasäästö simuloida käyttäen hyödyksi olemassa olevia tutkimustuloksia. Uusia simulointiohjelmia hyödyntämällä voidaan laskea eri aurinkosuojien vaikutus rakennuksen jäähdytyksen, valaistuksen ja lämmityksen tarpeeseen.
Näin saadaan jo suunnitteluvaiheessa hyödyllistä tietoa rakennuksen vaatimasta energiatarpeesta.

 

 

Energiatehokas koti -kampanjaSunsystems Oy on Suomen suurimpia aurinkosuojien valmistajia. Sunsystems on keskittynyt erityisesti energiatehokkaisiin aurinkosuojiin sekä niiden ohjausjärjestelmiin. Sunsystems on myös mukana Energiatehokas koti -kampanjassa.

Lue lisää eri aurinkosuojista (sisä- ja ulkopuoliset) täältä.